Centar za dijasporu "Mreža"

U Doboj Istoku svečano otvorena izložba “Bosanski jezik”

U prepunoj sali Centra za kulturu, načelnik Općine Doboj Istok, gosp. Kemal Bratić svečano je otvorio izložbu “Bosanski jezik”. Ispred organizatora, Centra za dijasporu “Mreža” obratio se njen predsjednik Adis Tanović, a nakon organizatira prisutnima su se obratili prof. dr. Alica Arnaut – profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc. dr. Dženan Kos – direktor JU Gradska biblioteka Travnik. Općina Doboj Istok i Centar za dijasporu “Mreža” će sarađivati i narednim projektima, koji imaju cilj uvezivanja bosanskohercegovačke dijaspore i Bosne i Hercegovine.
Centar za dijasporu “Mreža”, kada je osnivan, imao je, među ostalim, cilj da radi projekte od značaja za lokalne zajednice u BiH te ih povezuje s našom bosanskohercegovačkom dijasporom.